Львівський національний університет імені Івана Франка

en v2
АСТРОНОМІЯ
У ЛЬВІВСЬКОМУ
УНІВЕРСИТЕТІ

до 360-ліття Львівського університету,
250-ліття Астрономічної обсерваторії
та 25-ліття кафедри астрофізики