Проекти, гранти

Віртуальна обсерваторія

Віртуальна обсерваторія -- це об'єднаний банк оцифрованих даних, накопичених багаторічними спостереженнями різними обсерваторіями.

Українська мережа віртуальної обсерваторії -- http://www.mao.kiev.ua/ukrvo/ukr/

Склотека Львівської обсерваторії перебуває в стані сканування (оцифрування), перші результати можна переглянути за  http://194.44.35.19/vo-mao/DB/createlist.php?aid=LAO010

 

Грант GRID_VIRGO

Відділ релятивістської астрофізики та космології приймає участь у виконанні Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009 - 2013 роки. Спільно з Інститутом теоретичної фізики НАН України (головна організація), Головною астрономічною обсерватрією НАН України та Астрономічною обсерваторією Київського національного університету ім. Т. Шевченка виконується проект "Створення та розвиток грід-віртуальної організації virgo_ua з космології та астрофізики" . Науковий керівник львівської групи-учасника проекту є д.ф.-м.н. Новосядлий Б.С.

Детальніше...
 

Грант SCOPES

Відділ релятивістської астрофізики та космології приймає участь у виконанні міжнародного проекту "Тестування фундаментальної фізики космологією" (No  IZ73Z0128040), який підтримується програмою SCOPES Швейцарського наукового фонду. Три українські наукові групи (АО ЛНУ ім. І. Франка, АО КНУ ім. Т. Шевченка, ГАО та ІТФ НАН України), дві швейцарські (ІТФ Женевського університету, Швейцарський технологічний інститут в Лозанні), одна російська (ІЯД РАН, Москва) та одна грузинська (НАО ім. Е. Харадзе ТДУ ім. І. Чавчавадзе) працюють над розв'язанням природи темної матерії та темної енергії шляхом порівнянням передбачень космологічних моделей з темною матерією у формі стерильних нейтрино та темною енергії у формі скалярного поля стосовно характеристик великомасштабної структури Всесвіту з відповідними даними спостережувальної космології.

 

Космомікрофізика

Відділ релятивістської астрофізики та космології приймає участь у виконанні Цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України "Дослідження структури та складу Всесвіту, прихованої маси і темної енергії"("Космомікрофізика"). Спільно з Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я. Підстригача НАН України в рамках цієї програми виконується тема "Розробка моделей та вивчення еволюції Всесвіту з темною матерією, темною енергією і космологічними полями; моделювання взаємодії космічних променів з іншими компонентами Всесвіту" (номер держреєстрації 0109U003207).