Напрямки досліджень

 • еволюція космологічних збурень у багатокомпонентних моделях Всесвіту із темною матерією та темною енергією;
 • формування великомасштабної структури Всесвіту та її елементів -- галактик, квазарів, скупчень галактик;
 • анізотропія реліктового випромінювання;
 • спектри потужності неоднорідностей густини темної матерії та світної баріонної речовини;
 • фізична природа темної енергії;
 • тестування космологічних моделей, визначення та уточнення їх параметрів шляхом порівняння теоретично розрахованих та спостережуваних характеристик динаміки розширення та великомасштабної структури Всесвіту.

Працівники відділу є співвиконавцями держбюджетної теми АО-155Ф "Приховані компоненти та еволюційні стадії формування великомасштабної структури Всесвіту, галактик, зір і залишків наднових" (номер держреєстрації 0113U003059). Науковий керівник: д.ф.-м.н. ст.н.сп. Новосядлий Б.С., термін виконання: 1.01.2013-31.12.2015.

Працівники відділу приймають участь у виконанні Цільової комплексної програми НАН України  з наукових космічних досліджень на 2012-2016 р.р.

Детальніше...
 

Штат відділу

Керівник відділу - д. ф.-м. н., ст. н. сп. Б.С. Новосядлий

Апуневич С.Є., к. ф.-м. н., н. сп. apus_AT_astro.franko.lvi.ua
Кулініч Ю.A., к. ф.-м. н., н. сп. kul_AT_ astro.franko.lviv.ua
Ціж М., к. ф.-м. н., н.сп.
maksym.tsizh_AT_ lnu.edu.ua

 

Публікації

Монографії:

1. Novosyadlyj B. S. Dark energy: observational evidence and theoretical models / Novosyadlyj B. S., Pelykh V. M., Shtanov Yu. N., Zhuk A.T. // Editor V. Shulga. – Kiev, Akademperiodyka, 2013. – 380 p.

2.Гнатык Б.И. Космология в ХХI веке. Рождение нового мировозрения / Гнатык Б.И., Жданов В.И., Ковальчук Г.У., Кудря Ю.Н., Манько В.А., Новосядлый Б.С., Федорова Е.В., Хмиль С.В. / Киев, Третья планета. – 2013. – 118 с. (Науково-популярне видання, надруковане за рішенням Вченої ради Головної астрономічної обсерваторії НАН України).

Cтатті:

 1. Novosyadlyj B. Voids in the Cosmic Web as a probe of dark energy / Novosyadlyj B., Tsizh M. // Condens. Matt. Phys. - 2017. - V. 20. - id. 13901. – 10 p.
 2. Acero F. Prospects for Cherenkov Telescope Array Observations of the Young Supernova Remnant RX J1713.7-3946 / Acero F., …, Novosyadlyj B., …, Sergijenko O. [et al.] // Astrophys. J. - 2017. - V. 840. - id. 74 (14 p.).
 3. Sushch I. Gamma-Gamma Absorption in the γ-ray Binary System PSR B1259-63/LS 2883 / Sushch I., van Soelen B. // Astrophys. J. - 2017. - V. 837. - id. 175 (9 p.).
 4. Petruk O. Radio polarization maps of shell-type SNRs II. Sedov models with evolution of turbulent magnetic field / Petruk O., Bandiera R., Beshley V., Orlando S., Miceli M. // Mon. Not. Roy. Astron. Soc. - 2017. - V. 470. - P. 1156-1176.
 5. Sushch I. Radio observations of the region around the pulsar wind nebula HESS J1303-631 with ATCA // Sushch I., Oya I., Schwanke U., Johnston S., Dalton M.L. // Astron. Astrophys. - 2017. - V. 605. - id. A115 (7 p.).
 6. Novosyadlyj B. Molecules in the early universe / Novosyadlyj B., Sergijenko O., Shulga V.M. // Kinematics and Physics of Celestail Bodies. - 2017. - V. 33. - I. 6. - P. 255-264.
 7. Sergijenko O. Observational constraints on tensor perturbations in cosmological models with dynamical dark energy / Sergijenko O. // Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement. - 2017. - V. 10. - No. 2. - P. 411-414.
 8. Acero F. The CTA Consortium, represented by Rene A. Ong, Cherenkov Telescope Array: The Next Generation Gamma-ray Observatory / Acero F., …, Novosyadlyj B., …, Sergijenko O. [et al.] // PoS(ICRC2017). - 2017. – 1071 (5 p.).
 9. Acero F. The CTA Consortium represented by A.Morselli, The Dark Matter Programme of the Cherenkov Telescope Array / Acero F., …, Novosyadlyj B., …, Sergijenko O. [et al.] // PoS(ICRC2017). - 2017. - 921 (8 p.).
 10. Неоменко Р. Динамiка розширення Всесвiту в моделях iз додатковою взаємодiєю мiж темною енерґiєю та темною матерiєю / Неоменко Р., Новосядлий Б., Сергiєнко О. / Журнал фізичних досліджень. - 2017. - Т. 21. - № 3. - 3901 (8 с.).
 11. Acharya B.S. The CTA Consortium, Science with the Cherenkov Telescope Array / Acharya B.S., …, Novosyadlyj B., ..., Sergijenko O. [et al.] // arXiv:1709.07997 - https://arxiv.org/abs/1709.07997 - 211 p.
 12. Novosyadlyj B. Constraining the dynamical dark energy parameters: Planck-2013 vs WMAP9 / Novosyadlyj B., Sergijenko O., Durrer R., Pelykh V. // Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. – 2014. – V. 05. – 030 (16 p.).
 13. Novosyadlyj B. Dynamics of dark energy in the gravitational fields of matter inhomogeneities / Novosyadlyj B., Kulinich Yu., Tsizh M. // Physical Review D. – 2014. – V. 90. – 063004 (11 p.).
 14. Novosyadlyj B. Gravitational stability of dark energy in galaxies and clusters of galaxies / Novosyadlyj B., Tsizh M., Kulinich Yu. / Kinematics and Physics of Celestial Bodies. – 2014. – V. 30. – p. 53-62.
 15. Новосядлий Б. Тахіонні поля в космології / Новосядлий Б. С. // Фізичний збірник НТШ. – 2014. – Т. 9. – С. 106 – 120.
 16. Novosyadlyj B. Quintessence versus phantom dark energy: the arbitrating power of current and future observations / Novosyadlyj B., Sergijenko O., Durrer R., Pelykh V. // Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. – 2013. – V. 06. – id. 042 (15 p.).
 17. Kulinich Yu. Nonlinear power spectra of dark and luminous matter in the halo model of structure formation / Kulinich Yu., Novosyadlyj B., Apunevych S. // Physical Review D. - 2013. - V. 88. - id. 103505 (18 p.).
 18. Novosyadlyj B. Do the cosmological observational data prefer phantom dark energy? / Novosyadlyj B., Sergijenko O., Durrer R., Pelykh V. // Physical Review D. – 2012. – V. 86. – id. 083008 (13 p.).
 19. Sergijenko O. Observational constraints on scalar field models of dark energy with barotropic equation of state / Sergijenko O., Durrer R., Novosyadlyj B. // Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. – 2011. – V. 08. – 004 (25 p.)., arXiv:1102.3168
 20. Апуневич С.Є. Перша астрономічна обсерваторія у Львові / Апуневич С.Є., Логвиненко О.О., Новосядлий Б.С. Ковальчук М.М. // Кінематика і фізика небесних тіл. – 2011. – Т. 27. – № 5. – С. 72 – 82.
 21. Novosyadlyj B. Distinguishability of scalar field models of dark energy with time variable equation of state parameter / Novosyadlyj B., Sergijenko O., Apunevych S. // Journal of Physical Studies. – 2011. – V. 15. – № 1. – P. 1901-1913. (12 p.). arXiv:1011.3474 [astro-ph.CO]
 22. Сергієнко О.М. Динаміка розширення та великомасштабна структура Всесвіту в космологічних моделях із скалярним полем як темною енергією. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. ГАО НАН України, Київ - 2011, 24 с.
 23. Новосядлий Б.С. Темна матерія та темна енергія у Всесвіті / Новосядлий Б., Апуневич С., Кулініч Ю. // Фізичний збірник НТШ. – 2011. – Т. 8. – С. 106 – 127.
 24. Апуневич С.Є. Нариси з історії львівської астрономії / Апуневич С.Є., Новосядлий Б.С. // Фізичний вісник НТШ. – 2011. – Т. 8. – С. 12 – 23.
 25. Novosyadlyj B., Sergijenko O. Scalar field models of dark energy with barotropic equation of state: properties and observational constraints from different datasets. // arXiv:1012.1278 [astro-ph.CO]. - 2010. - p.1-9.
 26. Novosyadlyj B., Sergijenko O., Apunevych S., Pelykh V.  Properties and uncertainties of scalar field models of dark energy with barotropic equation of state. // Physical Review D. - 2010. – V. 82.  -  id. 103008.
 27. Kulinich Yu. Space number density of  bright quasars in the halo model of galaxy formation/ Kulinich Yu., Novosyadlyj B. // J.Phys. Stud. – 2010. – V. 14. - № 2. – id. 2901 (5 p.).
 28. Apunevych S., Novosyadlyj B. and Sergijenko O.  Cosmological Tests for Minimally Coupled Perturbed Dark Energy. // AIP Conference Proceedings. – 2010. – V. 1206. – P. 55-63.
 29. Sergijenko O., Novosyadlyj B. Perturbed dark energy: Classical scalar field versus tachyon // Physical Review D. - 2009. - V. 80. - No 8. -  id. 083007.
 30. Novosyadlyj B., Sergijenko O. Evolution of scalar perturbations in cosmology with quintessential dark energy // J.Phys.Stud. - 2009. - V. 13. - 1902 (12 p.).
 31. Апуневич С.,  Кулініч Ю., Новосядлий Б., Пелих В. Темна матерія та темна енергія у Всесвіті: астрофізичні підстави та теоретичні моделі // Кинематика и физика небесных тел. - 2009. -Т.25. -  № 2. - С. 83-106.
 32. Кулініч Ю.А. Великомасштабна структура в моделях Всесвіту з темною енергією: формування сферичних неоднорідностей густини темної матерії. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. ГАО НАН України, Київ - 2009, 28 с.
 33. Sergijenko O., Kulinich Yu., Novosyadlyj B., Pelykh V. Large-scale structure formation in cosmology with classical and tachyonic scalar fields  // Кинематика и физика небесных тел. -  2009. - V. 25. -  No 1. - P. 26—39.
 34. Сергієнко О., Новосядлий Б. Скалярне поле як темна енергія, що прискорює розширення Всесвіту // Кинематика и физика небесных тел. -  2008. - Т. 24. -  № 5. - С. 345—359.
 35. Кулініч Ю. Еволюція сферично-симетричної пилоподібної хмари в LCDM моделях // Кинематика и физика небесных тел. - 2008. -Т.24. -  № 3. - С. 169-185.
 36. Венгльовська Б., Новосядлий Б. Спектр потужності збурень концентрації електронів в епоху космологічної рекомбінації // Журнал фізичних досліджень. - 2008. - Т. 12. - №3. - C. 3901.
 37. Кулініч Ю., Новосядлий Б., Пелих В. Розвиток сферично-симетричного збурення в космологічних моделях із темною енергією. Наближення ідеальної рідини // Журнал фізичних досліджень. - 2007. -Т. 11. - № 4. - C. 473-480.
 38. Новосядлий Б. C. Збурення концентрацій іонізованих фракцій в епоху космологічної рекомбінації // Бюлетень Української астрономічної асоціації. – 2007. – №22. – С. 28-29.
 39. Новосядлий Б.C. Великомасштабна структура та параметри космологічної моделі спостережуваного Всесвіту. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук. ГАО НАН України, Київ – 2007. - 36 с.
 40. Новосядлий Б.C. Формування великомасштабної структури Всесвіту: теорія і спостереження // Журнал фізичних досліджень. – 2007.  – Т.11.– №2.– С. 226-257.
 41. Апуневич С., Венгльовська Б., Кулініч Ю., Новосядлий Б.  WMAP-2006: космологічні параметри і великомасштабна структура Всесвіту // Кінематика і фізика небесних тіл. – 2007. – Т. 23. – №2. – С.67-82.
 42. Apunevych S., Novosyadlyj B.  Constraints on relic gravitational waves from CMB and  LSS observations // Astrophysics and cosmology after Gamow / Proceedings of the Gamow memorial international conference, edited by G.S. Bisnovatyj-Kogan, S. Silich, E. Terlevich, R. Terlevich, A. Zhuk: Cambridge Scientific Publishers. – 2007. – P. 281-286.