Напрямки досліджень

 • еволюція космологічних збурень у багатокомпонентних моделях Всесвіту із темною матерією та темною енергією;
 • формування великомасштабної структури Всесвіту та її елементів -- галактик, квазарів, скупчень галактик;
 • анізотропія реліктового випромінювання;
 • спектри потужності неоднорідностей густини темної матерії та світної баріонної речовини;
 • фізична природа темної енергії;
 • тестування космологічних моделей, визначення та уточнення їх параметрів шляхом порівняння теоретично розрахованих та спостережуваних характеристик динаміки розширення та великомасштабної структури Всесвіту.

Працівники відділу є співвиконавцями держбюджетної теми АО-155Ф "Приховані компоненти та еволюційні стадії формування великомасштабної структури Всесвіту, галактик, зір і залишків наднових" (номер держреєстрації 0113U003059). Науковий керівник: д.ф.-м.н. ст.н.сп. Новосядлий Б.С., термін виконання: 1.01.2013-31.12.2015.

Працівники відділу приймають участь у виконанні Цільової комплексної програми НАН України  з наукових космічних досліджень на 2012-2016 р.р.

Детальніше...
 

Штат відділу

Керівник відділу - д. ф.-м. н., ст. н. сп. Б.С. Новосядлий

Апуневич С.Є., к. ф.-м. н., н. сп. apus_AT_astro.franko.lvi.ua
Кулініч Ю.A., к. ф.-м. н., н. сп. kul_AT_ astro.franko.lviv.ua
Сергієнко О.М., к. ф.-м. н., мол. н. сп.
olka_AT_astro.franko.lviv.ua
Детальніше...
 

Публікації

Монографії:

1. Novosyadlyj B. S. Dark energy: observational evidence and theoretical models / Novosyadlyj B. S., Pelykh V. M., Shtanov Yu. N., Zhuk A.T. // Editor V. Shulga. – Kiev, Akademperiodyka, 2013. – 380 p.

2.Гнатык Б.И. Космология в ХХI веке. Рождение нового мировозрения / Гнатык Б.И., Жданов В.И., Ковальчук Г.У., Кудря Ю.Н., Манько В.А., Новосядлый Б.С., Федорова Е.В., Хмиль С.В. / Киев, Третья планета. – 2013. – 118 с. (Науково-популярне видання, надруковане за рішенням Вченої ради Головної астрономічної обсерваторії НАН України).

Cтатті:

 1. Novosyadlyj B. Constraining the dynamical dark energy parameters: Planck-2013 vs WMAP9 / Novosyadlyj B., Sergijenko O., Durrer R., Pelykh V. // Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. – 2014. – V. 05. – 030 (16 p.). 

 2. Novosyadlyj B. Dynamics of dark energy in the gravitational fields of matter inhomogeneities / Novosyadlyj B., Kulinich Yu., Tsizh M. // Physical Review D. – 2014. – V. 90. – 063004 (11 p.).  

 3. Novosyadlyj B. Gravitational stability of dark energy in galaxies and clusters of galaxies / Novosyadlyj B., Tsizh M., Kulinich Yu. / Kinematics and Physics of Celestial Bodies. – 2014. – V. 30. – p. 53-62. 

 4. Новосядлий Б. Тахіонні поля в космології / Новосядлий Б. С. // Фізичний збірник НТШ. – 2014. – Т. 9. – С. 106 – 120.

 5. Novosyadlyj B. Quintessence versus phantom dark energy: the arbitrating power of current and future observations / Novosyadlyj B., Sergijenko O., Durrer R., Pelykh V. // Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. – 2013. – V. 06. – id. 042 (15 p.).

 6. Kulinich Yu. Nonlinear power spectra of dark and luminous matter in the halo model of structure formation / Kulinich Yu., Novosyadlyj B., Apunevych S. // Physical Review D. - 2013. - V. 88. - id. 103505 (18 p.).

 7. Novosyadlyj B. Do the cosmological observational data prefer phantom dark energy? / Novosyadlyj B., Sergijenko O., Durrer R., Pelykh V. // Physical Review D. – 2012. – V. 86. – id. 083008 (13 p.).

 8. Sergijenko O. Observational constraints on scalar field models of dark energy with barotropic equation of state / Sergijenko O., Durrer R., Novosyadlyj B. // Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. – 2011. – V. 08. – 004 (25 p.)., arXiv:1102.3168

 9. Апуневич С.Є. Перша астрономічна обсерваторія у Львові / Апуневич С.Є., Логвиненко О.О., Новосядлий Б.С. Ковальчук М.М. // Кінематика і фізика небесних тіл. – 2011. – Т. 27. – № 5. – С. 72 – 82.

 10. Novosyadlyj B. Distinguishability of scalar field models of dark energy with time variable equation of state parameter / Novosyadlyj B., Sergijenko O., Apunevych S. // Journal of Physical Studies. – 2011. – V. 15. – № 1. – P. 1901-1913. (12 p.). arXiv:1011.3474 [astro-ph.CO]

 11. Сергієнко О.М. Динаміка розширення та великомасштабна структура Всесвіту в космологічних моделях із скалярним полем як темною енергією. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. ГАО НАН України, Київ - 2011, 24 с.

 12. Новосядлий Б.С. Темна матерія та темна енергія у Всесвіті / Новосядлий Б., Апуневич С., Кулініч Ю. // Фізичний збірник НТШ. – 2011. – Т. 8. – С. 106 – 127.

 13. Апуневич С.Є. Нариси з історії львівської астрономії / Апуневич С.Є., Новосядлий Б.С. // Фізичний вісник НТШ. – 2011. – Т. 8. – С. 12 – 23.

 14. Novosyadlyj B., Sergijenko O. Scalar field models of dark energy with barotropic equation of state: properties and observational constraints from different datasets. // arXiv:1012.1278 [astro-ph.CO]. - 2010. - p.1-9.

 15. Novosyadlyj B., Sergijenko O., Apunevych S., Pelykh V.  Properties and uncertainties of scalar field models of dark energy with barotropic equation of state. // Physical Review D. - 2010. – V. 82.  -  id. 103008.

 16. Kulinich Yu. Space number density of  bright quasars in the halo model of galaxy formation/ Kulinich Yu., Novosyadlyj B. // J.Phys. Stud. – 2010. – V. 14. - № 2. – id. 2901 (5 p.).

 17. Apunevych S., Novosyadlyj B. and Sergijenko O.  Cosmological Tests for Minimally Coupled Perturbed Dark Energy. // AIP Conference Proceedings. – 2010. – V. 1206. – P. 55-63.

 18. Sergijenko O., Novosyadlyj B. Perturbed dark energy: Classical scalar field versus tachyon // Physical Review D. - 2009. - V. 80. - No 8. -  id. 083007.

 19. Novosyadlyj B., Sergijenko O. Evolution of scalar perturbations in cosmology with quintessential dark energy // J.Phys.Stud. - 2009. - V. 13. - 1902 (12 p.).

 20. Апуневич С.,  Кулініч Ю., Новосядлий Б., Пелих В. Темна матерія та темна енергія у Всесвіті: астрофізичні підстави та теоретичні моделі // Кинематика и физика небесных тел. - 2009. -Т.25. -  № 2. - С. 83-106.

 21. Кулініч Ю.А. Великомасштабна структура в моделях Всесвіту з темною енергією: формування сферичних неоднорідностей густини темної матерії. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. ГАО НАН України, Київ - 2009, 28 с.

 22. Sergijenko O., Kulinich Yu., Novosyadlyj B., Pelykh V. Large-scale structure formation in cosmology with classical and tachyonic scalar fields  // Кинематика и физика небесных тел. -  2009. - V. 25. -  No 1. - P. 26—39.

 23. Сергієнко О., Новосядлий Б. Скалярне поле як темна енергія, що прискорює розширення Всесвіту // Кинематика и физика небесных тел. -  2008. - Т. 24. -  № 5. - С. 345—359.

 24. Кулініч Ю. Еволюція сферично-симетричної пилоподібної хмари в LCDM моделях // Кинематика и физика небесных тел. - 2008. -Т.24. -  № 3. - С. 169-185.

 25. Венгльовська Б., Новосядлий Б. Спектр потужності збурень концентрації електронів в епоху космологічної рекомбінації // Журнал фізичних досліджень. - 2008. - Т. 12. - №3. - C. 3901.

 26. Кулініч Ю., Новосядлий Б., Пелих В. Розвиток сферично-симетричного збурення в космологічних моделях із темною енергією. Наближення ідеальної рідини // Журнал фізичних досліджень. - 2007. -Т. 11. - № 4. - C. 473-480.

 27. Новосядлий Б. C. Збурення концентрацій іонізованих фракцій в епоху космологічної рекомбінації // Бюлетень Української астрономічної асоціації. – 2007. – №22. – С. 28-29.

 28. Новосядлий Б.C. Великомасштабна структура та параметри космологічної моделі спостережуваного Всесвіту. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук. ГАО НАН України, Київ – 2007. - 36 с.

 29. Новосядлий Б.C. Формування великомасштабної структури Всесвіту: теорія і спостереження // Журнал фізичних досліджень. – 2007.  – Т.11.– №2.– С. 226-257.

 30. Апуневич С., Венгльовська Б., Кулініч Ю., Новосядлий Б.  WMAP-2006: космологічні параметри і великомасштабна структура Всесвіту // Кінематика і фізика небесних тіл. – 2007. – Т. 23. – №2. – С.67-82.

 31. Apunevych S., Novosyadlyj B.  Constraints on relic gravitational waves from CMB and  LSS observations // Astrophysics and cosmology after Gamow / Proceedings of the Gamow memorial international conference, edited by G.S. Bisnovatyj-Kogan, S. Silich, E. Terlevich, R. Terlevich, A. Zhuk: Cambridge Scientific Publishers. – 2007. – P. 281-286.