Відділ фізики Сонця

Напрямки досліджень

 • Утворення фраунгоферових ліній в неоднорідній атмосфері Сонця;
 • Обернені задачі переносу випромінювання; діагностика фізичних умов в реальній атмосфері Сонця;
 • Спостереження випромінювання Сонця на хромосферно - фотосферному телескопі АФР-2 у лінії H- альфа;
 • Активні процеси на Сонці та їх геофізичні прояви.

У відділі виконуються дві держбюджетні науково-дослідні теми:

 1. АО-39Ф "Дослідження варіацій випромінювання Сонця в різних спектральних діапазонах та діагностика сонячної атмосфери" (номер держреєстрації 0109U002089). Науковий керівник: д.ф.-м.н. ст.н.сп. Стоділка М.І., термін виконання: 1.01.2009-31.12.2011.
 2. АО-93П "Геофізичні прояви особливостей епох екстремумів циклів сонячної активності". Науковий керівник: д.ф.-м.н. ст.н.сп. Стоділка М.І., термін виконання: 1.01.2011-31.12.2012.
Детальніше...
 

Штат відділу

Стоділка М.І., д.фіз.-мат.н., пр.н.сп., керівник відділу sun_AT_astro.franko.lviv.ua
Ковальчук М.М., к.фіз.-мат.н., ст.н.сп. kovmar_AT_astro.franko.lviv.ua
Гірняк М.Б., н. співр. hirnyak_AT_astro.franko.lviv.ua
Лаба І.С., мол. н.сп. laba_AT_astro.franko.lviv.ua
Баран О.А., інж. 3 кат. baran_AT_astro.franko.lviv.ua
Цебрик А.С., інж. ІІ к anna_AT_astro.franko.lviv.ua
Детальніше...
 

Публікації відділу фізики Сонця

 1. Стодилка М.И. Глобальные изотермические колебания в фотосфере Солнца / Стодилка М.И. // Кинематика и физика небесных тел. – 2011. – Т. 27. – № 3. – С. 28 – 39
 2. Стоділка М.І. Вплив дрібномасштабних магнітних полів на профілі магніточутливих ліній FeI λ525.02 та λ1564.85 нм у спокійній фотосфері Сонця / Стоділка М.І. // Кинематика и физика небесных тел. – 2011. – Т. 27. – № 4. – С. 1 – 21.
 3. Стоділка М.І. П’ятихвилинні коливання яскравості Сонця / Стоділка М.І., Ковальчук М.М. // Фізичний збірник НТШ. – 2011. – Т. 8. – С. 158-170.
 4. Ковальчук М.М. Становлення і розвиток відділу фізики Сонця: роки, люди, здобутки / Ковальчук М.М. // Фізичний збірник НТШ. – 2011. – Т. 8. – С. 55 – 80.
 5. Ковальчук М.М. Вивчення зв’язків між активністю 23-го сонячного циклу та геомагнітними збуреннями / Ковальчук М.М., Стоділка М.І., Гірняк М.Б., Лаба І.С., Баран О.А. // Вісник Львів. ун-ту, сер.фізична. – 2010. – Вип.. 45. – С. 142 – 149.
 6. Ковальчук М.М. Дослідження еволюції активних областей на Сонці / Ковальчук М.М., Гірняк М.Б., Лаба І.С., Стоділка М.І. // Фізичний збірник НТШ. – 2011. – Т. 8. – С. 81-89.
 7. Благодир Я.Т. Спостереження сонячного затемнення 22 липня 1990 року / Благодир Я.Т., Ковальчук М.М., Гірняк М.Б., Лаба І.С. // Фізичний збірник НТШ. – 2011. – Т. 8. – С. 44-54.
 8. Ковальчук М.М. Довгохвильові сонячні радіосплески як індикатори активних процесів на Сонці / Ковальчук М.М., Гірняк М.Б., Стоділка М.І., Кошовий В.В., Івантишин О.Л. // Вісник Львів.ун-ту, сер. фізична. – 2011. – № 46. – С. 105 – 112.
 9. Стоділка М.І. Відбивання акустичних хвиль в реальній атмосфері Сонця / Стоділка М.І. // Кинематика и физика небесных тел. – 2010. – Т. 26. - № 2. – С. 50-58.
 10. Баран О.А. Поле горизонтальних конвективних швидкостей за спостереженнями краю диска Сонця / Баран О.А., Стоділка М.І. // Кинематика и физика небесных тел. – 2010. – Т. 26. - № 3. – С. 34-49.
 11. Лаба І.С. Надзвичайна сонячна й геомагнітна активність у жовтні-листопаді 2003 р. / Лаба І.С., Підстригач І.Я., Сумарук Ю.П., Сумарук Т.П., Сумарук П.В., Баран О.А. // Журн.фіз.досліджень. – 2010. – Т. 14. - № 3. – С. 3902-3915.
Детальніше...
 

Інструменти

1. Фотогеліограф Максутова, 1948 р., виробник – Ленінградське оптико-механічне об’єднання (Росія), (D=10 см, F=8.8 м). Останнім часом замінено на новий фотогеліограф, із цифровим приймачем.

2. Хромосферно-фотосферний телескоп АФР-2 з інтерференційно-поляризаційним фільтром, 1957 р., виробник – Ленінградське оптико-механічне об’єднання (Росія), (F=540.6 см, D=25.5 см).

Фотографія потужного протонного спалаху 28 жовтня 2003р.

Сонце із плямами