Грант SCOPES

Відділ релятивістської астрофізики та космології приймає участь у виконанні міжнародного проекту "Тестування фундаментальної фізики космологією" (No  IZ73Z0128040), який підтримується програмою SCOPES Швейцарського наукового фонду. Три українські наукові групи (АО ЛНУ ім. І. Франка, АО КНУ ім. Т. Шевченка, ГАО та ІТФ НАН України), дві швейцарські (ІТФ Женевського університету, Швейцарський технологічний інститут в Лозанні), одна російська (ІЯД РАН, Москва) та одна грузинська (НАО ім. Е. Харадзе ТДУ ім. І. Чавчавадзе) працюють над розв'язанням природи темної матерії та темної енергії шляхом порівнянням передбачень космологічних моделей з темною матерією у формі стерильних нейтрино та темною енергії у формі скалярного поля стосовно характеристик великомасштабної структури Всесвіту з відповідними даними спостережувальної космології.