Напрямки досліджень

  • фізика змінних зір;
  • фізика міжзоряного середовища;
  • залишки наднових зір як джерела космічних променів та гамма випромінювання;
  • будова Галактики;
  • астрономічне приладобудування.

Працівники відділу є співвиконавцями держбюджетної теми АО-155Ф "Приховані компоненти та еволюційні стадії формування великомасштабної структури Всесвіту, галактик, зір і залишків наднових" (номер держреєстрації 0113U003059). Науковий керівник: д.ф.-м.н. ст.н.сп. Новосядлий Б.С., термін виконання: 1.01.2013-31.12.2015.

У відділі ведуться електрофотометричні спостереження затемнювано-подвійних зоряних систем з компонентами сонячного типу. На основі розв’язку кривих блиску, отриманих з допомогою рефлектора АЗТ-14, вивчається характер їх змінності та визначаються основні фотометричні елементи досліджуваних затемнювано-подвійних зірок.

Проводяться дослідження нетеплового випромінювання залишків наднових зір,моделюються процеси інжекції теплових електронів та їх прискорення на фронтах сильних ударних хвиль. Шляхом порівняння обчислених характеристик радіо, рентгенівського та гамма-випромінювання залишків наднових із спостережуваними визначаються основні фізичні параметри ударних хвиль, плазми та прискорених космічних променів у конкретних залишках наднових.

Продовжуються дослідження розподілу зоряних скупчень нашої і найближчих галактик у просторі основних фізичних характеристик за допомогою кластерного аналізу. Встановлюються основні фактори, які визначають властивості скупчень.

Спільно з відділом технічного обслуговування телескопів ведуться роботи по створенню 80-см автоматизованого телескопа-рефлектора та багатоканального фотометра-поляриметра для спостережень зореподібних об'єктів різної природи.