Публікації відділу фізики Сонця

 1. Koval'chuk M. M. Investigation of heliogeoactivity impact on the dynamics of orbital parameters of Earth’s artifical satellites.І. / Koval'chuk M. M., Hirnyak M. B., Baran O. A., Stodilka M. I., Vovchyk Ye. B., Bilinsky A. I., Blahodyr Ya. T., Virun N. V., Apunevych S. V. // Kinematics and Physics of Celestial Bodies. – 2017. – Vol. 33. – № 5. – P. 245–249.
 2. Koshmak I. O. Modelling of HII Region Radiation Surrounding the Starburst Knot Taking into Account the Evolution of Structures Formed by Superwind / Koshmak I. O., Melekh B. Ya. // Kinematics and Physics of Celestial Bodies. – 2017. – Vol. 33. – № 2. – P. 39–54.Бугаєнко О. С. Метод детального розрахунку дифузного йонізуючого випромінювання у небулярних середовищах / Бугаєнко О. С., Мелех Б. Я. // Журнал фізичних досліджень. – 2016. – Т. 20, № 4. – С. 4901 (13с.).
 3. Ковальчук М. М. Визначення часу існування штучних супутників Землі в залежності від елементів орбіти / Ковальчук М. М., Вовчик Є. Б., Стоділка М. І., Білінський А. І., Баран О. А., Гірняк М. Б., Мартинюк-Лотоцький К. П. // Вісник КНУ ім. Т.Г. Шевченка: Астрономія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – Вип. 55. – С. 39-43.
 4. Баран О. А. Розвиток конвективних структур у сонячній фотосфері / Баран О. А., Стоділка М. І. // Вісник КНУ ім. Т.Г. Шевченка: Астрономія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – Вип. 2(54). – С. 46-48.
 5. Сумарук Ю. П. Динаміка вікових варіацій неомагнітного поля з часом / Сумарук Ю. П., Сумарук Т. П., Реда Я. // Геофизический журнал. – 2016. – Т. 38, № 6. – С. 152–159.
 6. Сумарук Ю. П. Вікові варіації геомагнітного поля на Африканській тектонічній плиті / Сумарук Ю. П., Сумарук Т. П. / Геофизический журнал. – 2017. — Т. 39, № 2. — С. 96–108.
 7. Стодилка М.И. Глобальные изотермические колебания в фотосфере Солнца / Стодилка М.И. // Кинематика и физика небесных тел. – 2011. – Т. 27. – № 3. – С. 28 – 39
 8. Стоділка М.І. Вплив дрібномасштабних магнітних полів на профілі магніточутливих ліній FeI λ525.02 та λ1564.85 нм у спокійній фотосфері Сонця / Стоділка М.І. // Кинематика и физика небесных тел. – 2011. – Т. 27. – № 4. – С. 1 – 21.
 9. Стоділка М.І. П’ятихвилинні коливання яскравості Сонця / Стоділка М.І., Ковальчук М.М. // Фізичний збірник НТШ. – 2011. – Т. 8. – С. 158-170.
 10. Ковальчук М.М. Становлення і розвиток відділу фізики Сонця: роки, люди, здобутки / Ковальчук М.М. // Фізичний збірник НТШ. – 2011. – Т. 8. – С. 55 – 80.
 11. Ковальчук М.М. Вивчення зв’язків між активністю 23-го сонячного циклу та геомагнітними збуреннями / Ковальчук М.М., Стоділка М.І., Гірняк М.Б., Лаба І.С., Баран О.А. // Вісник Львів. ун-ту, сер.фізична. – 2010. – Вип.. 45. – С. 142 – 149.
 12. Ковальчук М.М. Дослідження еволюції активних областей на Сонці / Ковальчук М.М., Гірняк М.Б., Лаба І.С., Стоділка М.І. // Фізичний збірник НТШ. – 2011. – Т. 8. – С. 81-89.
 13. Благодир Я.Т. Спостереження сонячного затемнення 22 липня 1990 року / Благодир Я.Т., Ковальчук М.М., Гірняк М.Б., Лаба І.С. // Фізичний збірник НТШ. – 2011. – Т. 8. – С. 44-54.
 14. Ковальчук М.М. Довгохвильові сонячні радіосплески як індикатори активних процесів на Сонці / Ковальчук М.М., Гірняк М.Б., Стоділка М.І., Кошовий В.В., Івантишин О.Л. // Вісник Львів.ун-ту, сер. фізична. – 2011. – № 46. – С. 105 – 112.
 15. Стоділка М.І. Відбивання акустичних хвиль в реальній атмосфері Сонця / Стоділка М.І. // Кинематика и физика небесных тел. – 2010. – Т. 26. - № 2. – С. 50-58.
 16. Баран О.А. Поле горизонтальних конвективних швидкостей за спостереженнями краю диска Сонця / Баран О.А., Стоділка М.І. // Кинематика и физика небесных тел. – 2010. – Т. 26. - № 3. – С. 34-49.
 17. Лаба І.С. Надзвичайна сонячна й геомагнітна активність у жовтні-листопаді 2003 р. / Лаба І.С., Підстригач І.Я., Сумарук Ю.П., Сумарук Т.П., Сумарук П.В., Баран О.А. // Журн.фіз.досліджень. – 2010. – Т. 14. - № 3. – С. 3902-3915.
 18. Стоділка М.І. Прогноз середньодобових геомагнітних збурень / Стоділка М.І. // Космічна наука і технологія. – 2010. – Т. 16. - № 5. - С. 46-53.
  Ковальчук М.М. Статистичні дослідження активних областей на Сонці в оптичному, радіо- та рентгенівському діапазонах / Ковальчук М.М., Гірняк М.Б., Стоділка М.І., Лаба І.С. // Вісник Львівського ун-ту, серія фізична. – 2009. -- № 44. – С. 262--272.
 19. Лаба І.С. Еволюція активної області 10069 у серпні 2002 р. і її спалахове енерговиділення / Лаба І.С., Лісняк П.Г., Підстригач І.Я.  // Журнал фізичних досліджень. – 2009. – Т.13. -- №2. – С. 2902--2908.
 20. Ковальчук М.М. Аналіз поведінки резонансної лінії КІ7669 на диску Сонця /  Ковальчук М.М., Гірняк М.Б., Стоділка М.І. //  Вісник Львівського ун-ту, серія фізична. – 2009. -- № 44. – С. 234--245.
 21. Stodilka M.I. On 2D radiative transfer in solar granulation. The case of Fe I lines / Stodilka M.I. // Astrophysics and Space Science. – 2009. --  V. 318. -- Issue 1—2. -- P. 93--102.
 22. Stodilka M.I. On the detection of internal gravity waves in the solar photosphere / Stodilka M.I. // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. - 2008. - Letters, Volume 390, Issue 1, pp. L83-L87.
 23. Ковальчук М.М. Визначення параметрів дрібномасштабної турбулентності в активних областях на Сонці / Ковальчук М.М., Гірняк М.Б., Лаба І.С. // Вісник Львівського ун-ту, серія фізична. – 2008. -- № 41. – С. 61--67.
 24. Ковальчук М.М. Визначення параметрів дрібномасштабної турбулентності в активних областях на Сонці / Ковальчук М.М., Гірняк М.Б., Лаба І.С. // Вісник Львівського ун-ту, серія фізична. – 2008. -- № 41. – С. 61--67.
 25. Ковальчук М.М. Визначення параметрів дрібномасштабної турбулентності в активних областях на Сонці / Ковальчук М.М., Гірняк М.Б., Лаба І.С. // Вісник Львівського ун-ту, серія фізична. – 2008. -- № 41. – С. 61--67.
 26. Стодилка М.И., Баран А.А. Структура фотосферной конвекции Солнца на субгрануляционных масштабах // Кинем. и физ.небесн.тел. - 2008. - Т. 24, № 2. - С. 99-110.
 27. М.Ковальчук , М.Стоділка, М.Гірняк , І.Лаба. Вплив параметрів поглинаючого середовища в плямах і поза ними на фраунгоферові лінії у спектрі Сонця // Вісник Львівського університету. Серія фізична. - 2007. - № 40. - С. 27-34.
 28. Ковальчук М.М., Стоділка М.І., Гірняк М.Б., Лаба І.С. Дослідження хромосферної сітки як горизонтальної неоднорідності реальної хромосфери Сонця // Вісник Львів.ун-ту, серія фізична. - 2007. - Вип.40. - С.49-57.
 29. Stodilka M.I., Malynuch S.Z. Spatial variations in the velocity field and real solar granulation // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. - 2006. - V.373. - Issue 1. - P.1523-1530.
 30. Ковальчук М.М., Стоділка М.І., Гірняк М.Б. Дослідження фізичних умов у сонячних корональних дірах по лініях водню: попередні результати // Вісник Львів.ун-ту, сер.фізична. - 2006. - Вип.39. - С.163-176.
 31. Стоділка М.І. Діагностика внутрішніх гравітаційних хвиль у фотосфері Сонця // Кинематика и физика небесных тел. - 2005. - Т.21, №3. - С.197-208.
  Стоділка М.І. Застосування інверсних методів для дослідження глобальних фотосферних коливань яскравості Сонця // Журн. фізичних досліджень. - 2004. - Т.8, №2. - С.192-198.
 32. Cтодилка М.И., Ковальчук М.М. Микротурбулентность в солнечной грануляции // Известия Крым. астрофизической обсерватории. - 2004. - Т.100. - C.144-149.
 33. Ковальчук М.М., Гірняк М.Б. Вплив нерівноважного випромінювання на утворення молекулярних ліній в спектрі Сонця // Вісник Львів. ун-ту, серія фізична. - 2004. - Вип.37. - С.199-210.
 34. Стоділка М.І. Тихонівські стабілізатори в інверсних задачах спектральних досліджень // Кинематика и физика небесных тел. - 2003. - Т.19, №4. - С.334-343.
 35. Стоділка М.І. Інверсна задача для дослідження неоднорідностей атмосфери Сонця та зір // Журнал фізичних досліджень. - 2002. - Т.6, №4. - С.435-442.

p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); }