Наукові публікації відділу

Статті:

 1. О.В.Шульга Розвиток Української мережі оптичних станцій УМОС як складового елементу Системи контролю навколоземного космічного простору / О.В.Шульга, С.Г.Кравчук, Є.С.Сибірякова, А.І.Білінський, Я.Т.Благодир, Є.Б.Вовчик, В.П.Єпішев, І.В.Кара, Є.С.Козирєв, М.І.Кошкін, В.І.Кудак, М.О.Куліченко, І.В.Любич, О.Е.Мажаєв, К.П.Мартинюк-Лотоцький, Я.О.Романюк, С.С.Терпан, Л.С.Шакун // Космічна наука і технологія. - Том 21, № 3 (2015). - С. 74-82.
 2. Лопаченко В.В. Анализ состояния КА "Сич-2" в 2013 г. по данным фотометрических наблюдений / Лопаченко В.В., Рыхальский В.В., Кожухов А.М., Богдановский А.Н., Шульга А.В., Кошкин Н.И., Епишев В.П., Благодыр Я.Т., Мурга В.В., Рыщенко С.В. // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі.- К.:ВАІТЕ, 2013.- №8, с.79-86.
 3. Благодир Я.Т. Юстування оптичної системи телескопа ТПЛ-1М / Благодир Я.Т., Білінський А.І., Мартинюк-Лотоцький К.П., Вірун Н.В., Вовчик Є.Б. // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі.- К.:ВАІТЕ, 2013.- №8, с.91-94.
 4. Благодир Я.Т. Звіт про роботу станції "Львів-1831" АОЛНУ ім.Івана Франка у мережі ЛЛС УЦПОЗ / Благодир Я.Т., Білінський А.І., Мартинюк-Лотоцький К.П., Вірун Н.В., Вовчик Є.Б. // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі.- К.:ВАІТЕ, 2013.- №8, с.114-116.
 5. Благодир Я.Т. Звіт про роботу у 2013 р. Львівської станції за програмою УМОС / Благодир Я.Т., Білінський А.І., Мартинюк-Лотоцький К.П., Вірун Н.В., Вовчик Є.Б. // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі.- К.:ВАІТЕ, 2013.- №8, с.125-126.
 6. A.Bilinsky ILRS Station Reports: Lviv, Ukraine / A.Bilinsky, Ya.Blagodyr, K.Martyniuk-Lototsky, N.Virun, E.Vovchyk, A.Kurylo // 2009-2010 ILRS Report.- Greenbelt(USA) : Goddard Space Flight Center, NASA, 2012.- P.12-45.
 7. Білінський А.І. ВПЗ для астрономічних спостережень / Білінський А.І., Мартинюк-Лотоцький К.П. // Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції FOSS Lviv 2012 : збірник наукових праць. - Львів, 2012. - С. 36-37. - Режим доступу до зб.: http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112/. - Матеріали конференції  - FOSS Lviv.
 8. Мартинюк-Лотоцький К.П. Використання вільного ПЗ для управління телескопом / Мартинюк-Лотоцький К.П. // Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції FOSS Lviv 2012 : збірник наукових праць. - Львів, 2012. - С. 84-85. - Режим доступу до зб.: http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112/. - Матеріали конференції  - FOSS Lviv.
 9. А.І.Білінський Теоретичні аспекти модернізації супутникового чотиривісного монтування ЛД-2 / А.Білінський, Е.Б.Вовчик,  Я.Т.Благодир // Космічна наука і технологія. - Том 18, № 2 (2012). - С. 55-58.
 10. В.П.Епишев Результаты исследований поведения на орбите ИСЗ в нештатном режиме под воздействием околоземного космического пространства / В.П.Епишев, И.И.Исак, В.И.Кудак, И.И.Мотрунич, И.Ф.Найбауэр, Н.И.Кошкин, А.И.Билинский, К.П.Мартынюк-Лотоцкий, Я.Т.Благодыр, В.В.Лопаченко, В.В.Рыхальский, С.В.Рыщенко, А.В.Жуковецкий // Космічна наука і технологія. - Том 18, № 1 (2012). - С. 60-67.
 11. Лопаченко В.В. Оценка состояния КА "EgyptSat-1" по результатам наблюдения оптическими инструментами Украины / Лопаченко В.В., Шульга А.В., Кошкин Н.И., Вовчик Е.Б., Епишев В.П., Рыщенко С.В. // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі.- К.:ВАІТЕ, 2011.- №6, с.44-51.
 12. Благодир Я.Т. Звіт про роботу станції "Львів-1831" у 2010-2011 роках / Благодир Я.Т., Білінський А.І., Мартинюк-Лотоцький К.П., Вовчик Е.Б., Вірун Н.В., Копко Б.М., Сугак Д.Ю., Гайдучок В.Г., Ваків М.М. // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі.- К.:ВАІТЕ, 2011.- №6, с.65-67.
 13. Шульга А.В. О функционировании Украинской сети оптических станций наблюдения околоземного космического пространства / Шульга А.В., Козырев Е.С., Сибирякова Е.С., Кошкин Н.И., Кара И.В., Благодыр Я.Т., Вовчик Е.Б., Епишев В.П., Кудак В.И., Рыхальский В.В., Лопаченко В.В., Кожухов А.М., Рыщенко С.В. // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі.- К.:ВАІТЕ, 2011.- №6, с.77-82.
 14. Благодир Я.Т. Звіт про роботу ЛЛС "Львів-1831" у 2011 році в рамках УМОС / Благодир Я.Т., Білінський А.І., Вірун Н.В., Вовчик Є.Б., Мартинюк-Лотоцький К.П. // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі.- К.:ВАІТЕ, 2011.- №6, с.83-84.
 15. Апуневич С.В. Неймовірні космічні "сонячні зайчики" / Апуневич С.В., Білінський А.І  // Світ фізики. - №3 (2011). - С. 12-14.
 16. Я.Благодир Модернізація гідувального пристрою для спостережень штучних супутників Землі / Я.Благодир, А.Білінський, К.Мартинюк-Лотоцький, Н.Вірун, Є.Вовчик, Р.Дейнека // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник праць. - № 72 (2011). - С.93-96.
 17. А.Білінський Лазерна локація супутників. ЛЛС станція "Львів-1831" / А.Білінський, С.Апуневич, Я.Благодир, Е.Вовчик, Н.Вірун // Фізичний збірник НТШ. - Том 8 (2011). - С. 24-43.
 18. Apunevych S.V. The station "Lviv" of satellite laser ranging / Apunevych S.V., Apunevych S.Ye., Bilinsky A., Blagodyr Ya., Virun N., Vovchyk Ye., Martyniuk-Lototsky K. // Proceedings of the 6th Orlov conference. - K.:Akademperiodyka, 2010. - P. 141-143.
 19. А. Білінський Лазерні спостереження штучних супутників Землі та Місяця / А. Білінський, Вірун Н. // Вісник НТШ. - Число 44 (2010). - С. 42-44.
 20. А. Білінський Застосування скриптового програмування у LINUX для створення бази даних спостережень у АО ЛНУ // Теоретична електротехніка : збірник наукових праць. - Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. - Вип. 61. - С. 82-89.
 21. Апуневич С.В., Благодыр Я.Т., Билинский А.И, Вирун Н.В., Вовчик Е.Б., Логвиненко А.А., Мартинюк-Лотоцький К.П. Аппаратурное обеспечение пункта для комплексных наблюдений искусственных спутников Земли // Околоземная астрономия‑2009 : сб. трудов конференции. – М.: ГEОС, 2010. – С. 84‑87.
 22. S.Apunevych ILRS Station Reports: Lviv, Ukraine / S.Apunevych, A.Bilinsky, Ya.Blagodyr, N.Virun, E.Vovchyk, K.Martyniuk-Lototsky // 2007-2008 ILRS Annual Report.- Greenbelt(USA) : Goddard Space Flight Center, NASA, 2009.- P.13-41--13-43.
 23. Благодир Я.Т. Звіт про роботу станції у 2009 році / Благодир Я.Т., Білінський А.І., Апуневич С.В., Мартинюк-Лотоцький К.П., Вірун Н.В., Вовчик Є.Б. // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі. – Київ : Компанія ВАІТЕ , 2009. – №4. – С. 53-54.
 24. Білінський А.І. База даних результатів ЛЛС спостережень станції «Львів 1831» / Білінський А.І., Мартинюк-Лотоцький К.П. // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі. – Київ : Компанія ВАІТЕ , 2009. – №4. – С. 7-11.
 25. А. Білінський Використання цифрової метеостанції WS 3600 на станції лазерної віддалеметрії «Львів 1831» / А. Білінський, К. Мартинюк-Лотоцький, Н. Вірун, С. Апуневич, Я. Благодир, Е. Вовчик // Теоретична електротехніка : збірник наукових праць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – Вип. 60. – С. 111-117.
 26. С. Апуневич Опрацювання результатів спостережень штучних супутників Землі на лазерно-локаційній станції “Львів 1831” / С. Апуневич, А. Білінський, С. Апуневич, Я. Благодир // Теоретична електротехніка : збірник наукових праць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – Вип. 60. – С. 104-110.
 27. Билинский А.И. Модернизация лазерно-локационной станции ГМЦ «Орион» ДонГТУ и результаты наблюдений спутников / Билинский А.И., Благодыр Я.Т., Денищик Ю.С., Горельников С.А. // Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета. – Алчевск : ДонГТУ , 2009. – Вып. 29. – С. 325-330.
 28. Софія Апуневич. Лазерна локація штучних супутників Землі // Світ фізики. №1, 2009.-с.11-20.
 29. Софія Апуневич. Астрономічні кутомірні та оптичні інструменти- від гномона до ППЗ-матриці // Світ фізики. №2, 2009.-с.44-47.
 30. С. Апуневич Екологічний моніторинг навколоземного простору / С. Апуневич, А. Білінський, Я. Благодир, Н. Вірун, Е. Вовчик, К. Мартинюк-Лотоцький // 14-ий міжнародний наук.-техн. симпозіум “Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища. GPS та GIS технології” : зб. наук. праць. – Львів : Львівське Астрономо-геодезичне товариство, 2009. – С. 196–198.
 31. Білінський А.І., Мартинюк-Лотоцький К., Благодир Я.Т. Автоматизація ЛЛС-спостережень на станції «Львів» // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі.- К.:ВАІТЕ, 2008.- №3, с.7-10.
 32. Апуневич С.В., Апуневич С.Є., Білінський А.І., Благодир Я.Т. Обчислення нормальних точок для ЛЛС-станції «Львів» // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі.- К.:ВАІТЕ, 2008.- №3, с.11-14.
 33. Благодир Я.Т., Білінський А.І., Мартинюк-Лотоцький К., Апуневич С.В., Вірун Н.В., Вовчик Е.Б. Звіт про роботу ЛЛС-станції «Львів» за 2008 рік // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі.- К.:ВАІТЕ, 2008.- №3, с.43-44.
 34. Благодир Я.Т., Білінський А.І., Мартинюк-Лотоцький К., Апуневич С.В., Вірун Н.В., Вовчик Е.Б., Вакарчук І.О. ЛЛС-станція «Львів» // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі.- К.:ВАІТЕ, 2008.- №1, с.55-59.
 35. Козырев Е.С., Сибирякова Е.С., Шульга А.В., Апуневич С.В., Билинский А.И., Благодыр Я.Т., Вирун Н.В., Вовчик Е.Б., Логвиненко А.А., Мартынюк-Лотоцкий К.П. Совместный проект НИИ "Николаевская астрономическая обсерватория" и Львовской астрономической обсерватории по позиционным наблюдениям ИСЗ // Материалы международной конференции «Околоземная Астрономия-2007», Нальчик.-2008, с.326-331.
 36. Апуневич С.В., Билинский А.И., Благодыр Я.Т., Вирун Н.В., Вовчик Е.Б., Логвиненко А.А., Мартынюк-Лотоцкий К.П. От первого ИСЗ до сегодняшних дней (история станции 1031 г.Львов). // Материалы международной конференции «Околоземная Астрономия-2007», Нальчик.-2008, с.20-24.
 37. Вовчик Е.Б., Апуневич С.В,. Билинский А.И., Благодир Я.Т., Вирун Н.В., Логвиненко А.А., Мартынюк-Лотоцкий К.П. Несколько замечаний по поводу создания Банка данных фотометрических наблюдений ИСЗ // Доклады II Международной научной конференции «Наблюдение околоземных космических объектов», 22-24 января 2008 г., Москва.
 38. Ja.Blagodyr, A.Bilinsky, K.Martynyuk-Lototsky, O.Lohvynenko, N.Virun Overview and performance of the Ukrainian SLR station “Lviv-1831” // Artificial Satellites, Vol.42, No.1, Warszawa-.2007, pp.9-15. DOI: 10.2478/v10018-007-0014-4
 39. A.Bilinsky, Ya.Blagodyr, A.Lohvynenko, et al. “ILRS Station Reports: Lviv, Ukraine” // International laser Ranging Service 2005-2006 Annual Report, 2007, pp.B37-B38.
 40. Благодир Я.Т., Білінський А.І., Мартинюк-Лотоцький К., Апуневич С.В., Вірун Н.В. Перспективи та плани розвитку лазерно-локаційної станції "Lviv" // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі.- К.:ВАІТЕ, 2007.- №2, с.46-47.
 41. Білінський А.І., Благодир Я.Т., Мартинюк-Лотоцький К.П., Апуневич С.В. Дослідження телескопа ТПЛ-1М лазерно-локаційної станції "Lviv-1831" // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі.- К.:ВАІТЕ, 2007.- №2, с.27-31.
 42. Апуневич С.В., Благодир Я.Т., Вовчик Е.Б., Білінський А.І., Вірун Н.В., Мартинюк-Лотоцький К.П., Півсторіччя спостережень штучних супутників Землі. Доля та покликання. // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі.- К.:ВАІТЕ, 2007.- №2, с.7-13.
 43. Благодыр Я.Т., Билинский А.И., Логвиненко А.А., Мартынюк-Лотоцкий К.П., Вовчик Е.Б., Апуневич С.В., Вирун Н.В., Клым Б.П., Почапский Е.П. Комплекс для оптических наблюдений ИСЗ АО ЛНУ // Материалы Международной конференции «Наблюдение околоземных космических объектов». - Звенигород (Россия), 2007.
 44. Благодир Я.Т., Бiлінський А.І., Вірун Н.В., Вовчик Е.Б., Логвиненко О.О. До питання про класифікацію спостережувальних кривих блиску ШСЗ // Сборник материалов Международной научной конференции «Изучение обьектов околоземного пространства и малых тел Солнечной системы» . - Николаев, Аттол, 2007. – С.136-141.
 45. Благодир Я.Т., Білінський А.І., Мартинюк-Лотоцький К.П., Логвиненко О.О. Результати лазерно-локаційних спостережень на лазерному віддалемірі “Львів-1831” за 2005 рік // Сборник материалов Международной научной конференции “Изучение обьектов околоземного пространства и малых тел Солнечной системы”. - Николаев, Аттол, 2007. - С.133-136.

Патентні документи:

 1. Пат. 95783 Україна, МПК G02B 23/16. Телескоп-гід для спостереження небесних об'єктів / Благодир Я.Т., Білінстький А.І., Вовчик Є.Б., Дейнека Р.М., Мартинюк-Лотоцький К.П., Стоділка М.І., Янків-Вітковська Л.М., Підстригач І.Я. ; заявники і власники Національний університет "Львівська політехніка", Львівський національний університет імені Івана Франка. - № u201407042 ; заявл. 23.06.2014 ; опубл. 12.01.2015, Бюл. №1/2015.
 2. Пат. 86400 Україна, МПК G02B 23/16. Пристрій для захисту оптичної системи від обледеніння і роси / Благодир Я.Т., Білінський А.І., Вовчик Є.Б., Дейнека Р.М., Мартинюк-Лотоцький К.П., Стоділка М.І., Янків-Вітковська Л.М. ; заявники і власники Національний університет "Львівська політехніка", Львівський національний університет імені Івана Франка. - № u201308858 ; заявл. 15.07.2013 ; опубл. 25.12.2013, Бюл. №24/2013.
 3. Пат. 86220 Україна, МПК G02B 23/16. Чотиривісне монтування для спостереження небесних об'єктів / Благодир Я.Т., Білінський А.І., Вовчик Є.Б., Дейнека Р.М., Мартинюк-Лотоцький К.П., Стоділка М.І. ; заявники і власники Національний університет "Львівська політехніка", Львівський національний університет імені Івана Франка. - № u201304833 ; заявл. 16.04.2013 ; опубл. 25.12.2013, Бюл. №24/2013.
 4. Пат. 79558 Україна, МПК H01S 3/04. Система для охолодження лазера / Благодир Я.Т., Білінський А.І., Вовчик Є.Б., Дейнека Р.М., Мартинюк-Лотоцький К.П., Стоділка М.І. ; заявники і власники Національний університет "Львівська політехніка", Львівський національний університет імені Івана Франка. - № u201212438 ; заявл. 30.10.2012 ; опубл. 25.04.2013, Бюл. №8.
 5. Пат. 68352 Україна, МПК G02B 23/00. Приймальний канал телескопа пересувного лазерного для локації штучних супутників Землі / Благодир Я.Т., Білінський А.І., Вовчик Є.Б., Дейнека Р.М., Мартинюк-Лотоцький К.П. ; заявники і власники Національний університет "Львівська політехніка", Львівський національний університет імені Івана Франка. - № u201109847 ; заявл. 08.08.2011 ; опубл. 26.03.2012, Бюл. №6.
 6. Пат. 62831 Україна, МПК G02B 23/16. Телескоп-гід чотиривісного монтування для відслідковування швидкорухомих небесних об'єктів / Благодир Я.Т., Білінський А.І., Вовчик Є.Б., Дейнека Р.М., Мартинюк-Лотоцький К.П. ; заявники і власники Національний університет "Львівська політехніка", Львівський національний університет імені Івана Франка. - № u201106735 ; заявл. 30.05.2011 ; опубл. 12.09.2011, Бюл. №17.
 7. Пат. 58936 Україна, МПК G02B 23/00. Приймальний канал телескопа пересувного лазерного для лазерної локації штучних супутників Землі / Благодир Я.Т., Білінський А.І., Вовчик Є.Б., Дейнека Р.М., Мартинюк-Лотоцький К.П. ; заявники і власники Національний університет "Львівська політехніка", Львівський національний університет імені Івана Франка. - № u 201012644 ; заявл. 25.10.2010 ; опубл. 26.04.2011, Бюл. №8.
 8. Пат. 58664 Україна, МПК G02B 23/16. Чотиривісне монтування для відслідковування швидкорухомих небесних об'єктів / Благодир Я.Т., Білінський А.І., Вовчик Є.Б., Дейнека Р.М., Мартинюк-Лотоцький К.П. ; заявники і власники Національний університет "Львівська політехніка", Львівський національний університет імені Івана Франка. - № u 201009697 ; заявл. 03.08.2010 ; опубл. 26.04.2011, Бюл. №8.
 9. Програмне забезпечення для автоматичного зчитування, збереження та відображення інформації цифрової метеостанції WS3600 (WS3600+MySQL+WWW) : А.с. 36341. Україна / Мартинюк-Лотоцький К.П., Білінський А.І. - № 36514; заявл. 29.10.2010; зареєстр. 29.12.2010.

Електронні публікації результатів ЛЛС спостережень:

1. Циркуляр спостережень LAGEOS-1 & LAGEOS-2 Quicklook Residual Analysis Report” // University of Texas at Austin / Center for Space Research.

2. Циркуляр спостережень Report of the quick-look data analysis center” // Delft university of technology, Faculty of aerospace engineering, The Netherlands.

3. SLR Quarterly Global Performance Report Cards // ILRS, NASA.

4. Циркуляри спостережень MCC weekly LAGEOS Analysis Reports” // Mission Control Center, Russia.

5. CDDIS Weekly and Monthly Global Normal Point Data Volume // CDDIS, NASA.

6. EDC Weekly Global Normal Point Data Volume // Eurolas Data Center, Germany.

7. Український ценр визначення параметрів обертання Землі - ЛЛС-станція "Львів" // ГАО НАНУ.

8. Циркуляр спостережень "Multi-satellite bias analysis" // Geoscience laboratory of Hitotsubashi University, Japan.

 

Корисна література:

1. Руководство по сборке и наладке лазерного телескопа ТПЛ-1М / Сост. Ю.А.Медведев. - Одесса, 1998. 74 с.