Грант GRID_VIRGO

e-mail Друк PDF

Відділ релятивістської астрофізики та космології приймає участь у виконанні Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009 - 2013 роки. Спільно з Інститутом теоретичної фізики НАН України (головна організація), Головною астрономічною обсерватрією НАН України та Астрономічною обсерваторією Київського національного університету ім. Т. Шевченка виконується проект "Створення та розвиток грід-віртуальної організації virgo_ua з космології та астрофізики" . Науковий керівник львівської групи-учасника проекту є д.ф.-м.н. Новосядлий Б.С.

Метою проекту є створення грід-віртуальної організації virgo_ua для надання спрощеного доступу українським учасникам міжнародної колаборації з космології та астрофізики до обчислювальних ресурсів Українського академічного гріду, переробка та адаптація програмного забезпечення з космології та астрофізики для роботи в грід-середовищі.  
Незважаючи на необхідність широкого використання специфічного програмного забезпечення для чисельних моделювань в космології та астрофізиці, в рамках вказаного наукового проекту не передбачене фінансування робіт по впровадженню, адаптації та підтримці програмного забезпечення  на доступних обчислювальних ресурсах.  Створення грід-віртуальної організації virgo_ua дозволить  об'єднати наявні обчислювальні ресурси в єдину систему, значно спрощуючи процес встановлення та підтримки програмного забезпечення.